Jesteś na archiwalnej stronie szkoły, zapraszamy na aktualną stronę: spglebokie.szkolnastrona.pl

Księga Gości
Wykaz
podręczników 2010/2011

.: STRONA GŁÓWNA :.


To nie jest zwykłe miejsce...
szkoła niczym drugi dom, brak anonimowości, życzliwa rodzinna atmosfera, ciepło i poczucie bezpieczeństwa. Pragniemy właściwie wychować i wykształcić młodego człowieka, wyposażyć go w rzetelną wiedzę i umiejętności potrzebne w dalszej edukacji i życiu codziennym. Jesteśmy szkołą z wieloletnimi tradycjami. Nasza szkoła powstała we wrześniu 1945 roku i przez jej mury przeszły setki uczniów.
Szkoła modernizowała się i dostosowywała do wymagań i potrzeb dzieci. Obecnie wszyscy uczniowie począwszy od klasy I uczą się języka angielskiego i korzystają z zajęć informatycznych oraz licznych zajęć pozalekcyjnych.
Nasza szkoła to nie tylko miejsce edukacji, ale także centrum kulturalno-oświatowe okolicznego środowiska lokalnego. Tutaj mają miejsce liczne akcje, uroczystości i spotkania. Corocznie według ustalonego harmonogramu wespół z władzami gminy jesteśmy organizatorami obchodów świąt państwowych i ludowych.

Na terenie szkoły i w otaczającym nas parku odbywają się festyny, zawody i zabawy integrujące młodszych i starszych mieszkańców naszej gminy. Liczne atrakcje dostarczają wielu wrażeń i emocji, a także pobudzają do aktywności psychofizycznej oraz wzmacniają więzi międzypokoleniowe.

W murach naszej szkoły, a także w sali gimnastycznej, którą użytkujemy wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Głębokiem odbywają się przedstawienia, jasełka, misteria i inne artystyczne spektakle, które dostarczają wiele radości oglądającym, a naszym uczniom pozwalają prezentować zdolności i aktorskie talenty.


Jesteśmy szkołą propagującą turystykę, poprzez organizowanie Zielonych Szkół, wycieczek, wyjazdów w atrakcyjne miejsca, na ciekawe spotkania, koncerty lub warsztaty.


Staramy się wychowywać naszych podopiecznych w duchu tolerancji i poszanowania drugiego człowieka. Podejmujemy liczne zadania w ramach akcji "Szkoła bez przemocy", "Prawa Dziecka", "Prawa i obowiązki ucznia". Tutaj każdy uczeń traktowany jest życzliwie i podmiotowo z uwzględnieniem stopnia jego dojrzałości i indywidualnych możliwości.


Uczniowie naszej szkoły są głęboko uwrażliwieni na problemy środowiska przyrodniczego. Działania proekologiczne na stałe weszły do kalendarza naszych działań.


Nasi uczniowie otwarci są na potrzeby innych, dlatego też chętnie uczestniczą w akcjach charytatywnych jak "Góra Grosza", WOŚP oraz aktywnie uczestniczą w realizacji programu "Ratujemy i uczymy ratować".


Uczniowie nasi z sukcesami biorą udział w zawodach sportowych, szkolnych oraz pozaszkolnych konkursach przedmiotowych i artystycznych. Miło nam także przekazać, że abiturienci Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Głębokiem osiągają bardzo dobre wyniki na sprawdzianach zewnętrznychwstecz
© Szkoła Podstawowa w Głębokiem - Wszelkie prawa zastrzeżone
Głębokie 88,   62 - 641 Olszówka |  tel/fax: ( 63 ) 273 30 36