Jesteś na archiwalnej stronie szkoły, zapraszamy na aktualną stronę: spglebokie.szkolnastrona.pl

Księga Gości
Wykaz
podręczników 2010/2011

.: RADA RODZICÓW, KLUB SENIORA, STOWARZYSZENIE :.


RADA RODZICÓW

Aneta Pacholczyk - przewodnicząca
Małgorzata Majczak - skarbnik
Monika Andrzejewska - sekretarz

Trójki klasowe: Elżbieta Olejniczak, Zbigniew Górecki, Agnieszka Świtaj, Marzena Górniewicz, Sylwia Pawlak, Agnieszka Landau, Monika Rosiak, Iwona Kowalewska, Monika Śmigielska, Grażyna Chojnacka, Joanna Dens, Agnieszka Kaczmarek, Małgorzata Miroszewska, Jacek Tomaszewski, Monika Żarkiewicz, Agata Gralak, Grażyna Marchewka, Elżbieta Kowalska, Jarosław Czubaszewski, Beata Ziółkowska, Elżbieta Bednarowicz, Maria Gralak.


KLUB SENIORA - STOWARZYSZENIE "Aktywni Razem"

     W październiku 2008 roku z inicjatywy przewodniczącej KGW w Głębokiem, Pani Janiny Burlińskiej przy aprobacie miejscowej społeczności lokalnej oraz wsparciu dyrektor Szkoły Podstawowej w Głębokiem Pani Bożenny Matczak utworzono Klub Seniora dla mieszkańców Gminy Olszówka. Realizacja pomysłu była możliwa dzięki dofinansowaniu uzyskanemu po pozytywnym rozpatrzeniu oferty projektu przedłożonego przez wnioskujących w ramach PIS PPWOW.
     Klub skupia ok. 70 osób w wieku emerytalnym i cieszy się ogromną popularnością oraz dużą frekwencją. Uczestnictwo w nim okazało się doskonałą rozrywką i odskocznią od dnia codziennego. Oferuje swoim członkom szereg różnorodnych zajęć oraz form spędzania wolnego czasu: wycieczki autokarowe, pielgrzymki, zajęcia muzyczne, plastyczne, komputerowe, aerobik, kursy pieczenia, gotowania, spotkania z psychologiem, pedagogiem, lekarzami oraz tworzenie i współtworzenie programów artystycznych, imprez dla uczniów i z uczniami szkoły podstawowej. Działalność Klubu przyczyniła się do ogromnego uaktywnienia osób starszych, pogłębienia zainteresowań, zdobycia wiedzy na temat poprawy własnej sprawności intelektualnej i fizycznej. Ogromnym dobrodziejstwem działalności Klubu jest zacieśnienie więzi międzypokoleniowych z uczniami szkoły. Wspólne spotkania seniorów i juniorów oprócz umacniania ducha integracji uczą dzieci szacunku dla osób starszych, troski o drugiego człowieka i otaczania go serdecznością. Spotkania te pomagają kształtować wyrozumiałość, otwartość i tolerancję. Dzieci uświadamiają sobie, że starsi są skarbem, ponieważ przekazują tradycję i życiową mądrość. Na bazie Klubu Seniora powstało Stowarzyszenie "Aktywni Razem", które ma szanse na pozyskanie środków z różnych zewnętrznych źródeł w ramach ogłaszanych konkursów na dalszą działalność.


ZARZĄD STOWARZYSZENIA "Aktywni Razem"

Janina Burlińska - prezes Zarządu Stowarzyszenia "Aktywni Razem"
Weronika Jarecka - wiceprezes
Dorota Szurgocińska - sekretarz
Krystyna Sierakowska - skarbnik
Członkowie: Zdzisław Dębowski, Teresa Frątczak, Bożenna Matczak

Komisja Rewizyjna:
Stanisław Piwowarczyk - przewodniczący
Zenona Pabin - członek
Janina Szerwińska - członek
Kontakt e-mail: aktywrazem@wp.pl
© Szkoła Podstawowa w Głębokiem - Wszelkie prawa zastrzeżone
Głębokie 88,   62 - 641 Olszówka |  tel/fax: ( 63 ) 273 30 36