Jesteś na archiwalnej stronie szkoły, zapraszamy na aktualną stronę: spglebokie.szkolnastrona.pl

Księga Gości
Wykaz
podręczników 2010/2011

.: SPRAWDZIANY ZEWNĘTRZNE :.


      Uczniowie naszej szkoły uzyskują bardzo dobre wyniki na sprawdzianach zewnętrznych. Sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej jest pierwszym ważnym egzaminem w życiu ucznia. Dobry wynik sprawdzianu jest ważny nie tylko dla każdej szkoły, ale przede wszystkim dla dziecka i jego rodziny. Pozwala sprawdzić swoje umiejętności, wiarę we własne siły, zaprawia w radzeniu sobie ze stresem. Aby dobrze przygotować uczniów do sprawdzianu w ciągu roku szkolnego przeprowadzane są testy próbne, dzięki którym można porównać swoje wyniki, wzmocnić pozytywne umiejętności i popracować nad słabszymi stronami i brakami. Wyniki sprawdzianu są ważną informacją dla rodziców i nauczycieli na temat umiejętności zdobytych przez dzieci oraz efektów pracy szkoły. Po raz pierwszy sprawdzian na koniec szkoły podstawowej uczniowie w całej Polsce pisali w roku szkolnym 2001/2002. Niżej przedstawiamy średnie wyniki uzyskane przez uczniów naszej szkoły, a także średnie gminy, powiatu, województwa i kraju.


Arkusze egzaminacyjne, wyniki sprawdzianów i inne ciekawe informacje na temat egzaminów zewnętrznych dostępne są na stronie: www.cke.edu.pl
© Szkoła Podstawowa w Głębokiem - Wszelkie prawa zastrzeżone
Głębokie 88,   62 - 641 Olszówka |  tel/fax: ( 63 ) 273 30 36