Jesteś na archiwalnej stronie szkoły, zapraszamy na aktualną stronę: spglebokie.szkolnastrona.pl

Księga Gości
Wykaz
podręczników 2010/2011

.: NASZA HISTORIA :.

 • Nasza historia
 • Kierownicy i dyrektorzy szkoły
 • Nauczyciele pracujący w Szkole Podstawowej w Głębokiem
 • Izba pamięci

 • Witamy wszystkich przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Głębokiem i zapraszamy na podróż w przeszłość, która przybliży Państwu najważniejsze karty z historii naszej szkoły.  W II połowie XIX w. właścicielem dóbr Głębokie zostaje Wacław Higersberger, który w latach 80-tych wznosi siedzibę i zakłada wokół niej krajobrazowy park z rozległym sadem. W 1933 roku dwór uległ częściowemu spaleniu. Higersbergerowie byli w posiadaniu majątku do II wojny światowej. W czasie wojny dwór przeszedł w ręce niemieckich zarządców.  Po wojnie w wyniku reformy rolnej majątek zostaje rozparcelowany, a w opustoszałym dworku z inicjatywy Stefana Kosa przy aprobacie społeczności lokalnej utworzono szkołę. W latach 45-50 pod kierownictwem zasłużonego Stefana Kosa przy współpracy nauczycieli: Józefy Gwiaździńskiej, Cecylii Grzelak oraz Janiny Strzeleckiej w bardzo ciężkich warunkach przy braku jakiejkolwiek bazy dydaktycznej prowadzono nauczanie prawie dwustu dzieci rokrocznie. Starano się nadrobić zaległości i braki edukacyjne pociech, których lata szkolne przypadły na okres wojny.  Lata 50-te to czas ugruntowywania się szkoły i ulepszania warunków lokalowych. W roku szkolnym 1958-59 przeprowadzono remont kapitalny budynku szkolnego, skutkiem którego mnóstwo zajęć prowadzonych było w plenerze. Średnia liczba uczniów w ówczesnych latach wynosiła 140 przy 4-5 etatach nauczycielskich. 10 lipca 1966r. uczniowie, nauczyciele i okoliczna społeczność żegna inicjatora i założyciela Szkoły Podstawowej w Głębokiem. Stefan Kos zostaje pochowany na cmentarzu parafialnym w Umieniu.
  W latach 1966-68 szkołą kieruje Zdzisława Gazda, a w roku 1968 kierownikiem szkoły zostaje Kazimierz Ziółkowski. W latach 70-tych w szkole działa wiele organizacji i kół zainteresowań: PCK, Spółdzielnia Uczniowska, chór, kółko fotoamatorskie, recytatorskie, przyrodnicze, biologiczne, matematyczne, sportowe, języka rosyjskiego, historyczne oraz Zuchy i Drużyna Harcerska im. Marii Konopnickiej.
  W latach 80-tych szkoła kieruje dyrektor Barbara Ziółkowska, a od 1989 do 1991r. Teresa Banasiak, która zainicjowała rozbudowę i modernizację szkoły.
  Lata 90-te to czas rozbudowy i unowocześniania bazy lokalowej szkoły pod kierownictwem dyrektor Bożenny Matczak. 5 XII 1994r. uczniowie powrócili do odrestaurowanego budynku szkoły po półtorarocznym korzystaniu z pomieszczeń pobliskiego SKR-u. 9 XI 1997r. oddano do użytku salę gimnastyczną mieszczącą się w sąsiadującej ze szkołą remizie OSP.
  Lata 2000-ne to czas, w którym szkoła bardzo prężnie działa zarówno na niwie oświaty, jak i w lokalnym środowisku społecznym uzyskując wysokie osiągnięcia na wszelkiego rodzaju konkursach i zawodach. Zwieńczeniem okresu świetności szkoły jest dzień 30 IX 2005r., w którym to szkoła otrzymuje sztandar oraz imię Marii Konopnickiej.

  Zobacz więcej:   http://picasaweb.google.pl/szkolaspg/HistoriaSzkoY#

  Nasza historia - plik w formacie pdf. [ pobierz ]

  Jeśli posiadają Państwo stare fotografie szkoły, klas, uczniów i pragną je udostępnić proszę o przyniesienie do szkoły lub przesłanie na adres: kgor8@wp.pl

  Opracowała: Katarzyna Górnik
  © Szkoła Podstawowa w Głębokiem - Wszelkie prawa zastrzeżone
  Głębokie 88,   62 - 641 Olszówka |  tel/fax: ( 63 ) 273 30 36